Uw browser versie is niet langer ondersteund door Nationale Loterij!

Om Nationale Loterij en al zijn functies te kunnen gebruiken, moet u een recente browser gebruiken. Om uw huidige browser te upgraden of om een nieuwe te installeren, gebruik de volgende iconen.

Microsoft Internet Explorer Google Chrome Apple Safari Mozilla Firefox

Welkom!

De projectoproep is nu gesloten.

Projectoproep "Kinderarmoedebestrijding"

Dankzij haar spelers lanceert de Nationale Loterij dit jaar een tweede projectoproep met als thema « Kinderarmoedebestrijding ».  
Het initiatief van de projectoproep sluit perfect aan bij de waarden en kerntaak van de Nationale Loterij, namelijk 100% van de winst laten terugvloeien naar de hele maatschappij en op die manier een positieve impact hebben op samenleving.  

Inderdaad, de Nationale Loterij is veel meer dan alleen maar spelen!

Hierna volgt enige informatie alvorens je je aanvraag indient

  • Deze website wil het selectieproces optimaliseren door je bij de beschrijving van je dossier te helpen aan de hand van een van op voorhand geformatteerd formulier.
  • Je aanvraag wordt om de paar seconden automatisch opgeslagen. Je hoeft het hele proces dus niet in één keer af te werken; je kunt je werkzaamheden onderbreken en op een later tijdstip zonder problemen voortzetten.
  • Lees je dossier aandachtig na alvorens u het indient! De selectieprocedure wordt immers gestart zodra je je dossier hebt ingediend.
  • Bereid eventueel een bondige of gedetailleerde voorstelling van je project voor, ter aanvulling van de gegevens die je in het aanvraagformulier hebt ingevoerd.
  • Raadpleeg het reglement van de projectoproep en onze FAQ.

Veel succes!